Voorwaarden van aanbiedingen

Carnicroc behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De artikelen die te koop worden aangeboden op Carnicroc worden zodanig gepresenteerd en gedetailleerd dat elke consument in staat is de essentiële kenmerken te achterhalen van de producten die hij wenst te kopen. De foto's ter illustratie van de beschrijving van de artikelen worden ter indicatie gegeven en zijn niet contractueel. De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden.


Tarieven 

Prijzen zijn in euro, alle taksen inbegrepen (BTW inbegrepen). Prijzen zijn onderworpen aan de Belgische BTW van 21%. Nutricador behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te herzien, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die gelden op het ogenblik van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.


Porto- en verzendkosten

 Pakketten worden over het algemeen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden (max. 5 dagen in sommige gevallen). De standaard verzendmethode is Bpost. Verzendingskosten buiten België zijn inclusief verpakking, behandeling en portkosten. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. 

 Er wordt bijzondere zorg besteed aan pakketten die breekbare producten bevatten.

Terug

Wij garanderen de vervanging van het door u bestelde product als u er niet tevreden over bent. Retourneren is mogelijk binnen 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket. Alle geretourneerde producten moeten intact zijn en moeten de originele labels of verpakking hebben. In geval van terugzending worden de verzendkosten niet terugbetaald.


Vorderingen

Voor alle producten geldt een fabrieksgarantie. Een volledige terugbetaling zal worden aanvaard indien het product een fabricagefout vertoont of niet langer beschikbaar is. Stuur eerst een e-mail met de beschrijving van het probleem naar info@nutricador.be. Wij zullen u vertellen welke retourprocedure geschikt is voor uw artikel.
Terugbetaling van de kosten in verband met de terugzending van producten kan worden verzekerd zodra de vordering gerechtvaardigd is.


Eigendomsvoorbehoud


De verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van hun prijs.


Bepalingen en vrijheden inzake gegevensverwerking

De aan de klant gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking en uitvoering van zijn bestelling. De gegevensbestanden blijven intern bij Nutricador en iedere persoon heeft recht op toegang en rectificatie van informatie die hem/haar betreft.

Meer informatie : Privacybeleid


Rechtszaak

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de orders zal met de grootste zorg worden onderzocht en zal het voorwerp uitmaken van een onmiddellijk minnelijk voorstel. In geval van een onopgelost geschil tussen de verkoper en de koper zijn enkel de rechtbanken van Charleroi ter zake bevoegd.